top of page

TÖÖSUHTED

| Töövaidlused

Omame pikaajalist klientide (nii töötajate kui tööandjate) nõustamise kogemust  kõikides tööõiguse küsimustes ja oskame seetõttu pakkuda praktilisi ja kliendi vajadustest lähtuvaid lahendusi.  Aitame tööandjatel töötada välja praktikaid, mis toetavad kaasaegseid ärimudeleid, kus tööd tehakse osalise ajaga, projekti raames, distantsilt, erinevate töötasustamise reeglite alusel jne.

 

Meie advokaadid on edukalt esindanud kliente nii töövaidluskomisjoni- kui ka kohtumenetluses.

 

Lisaks viime läbi tööõigusalaseid avalike- ja ka tellimuskoolitusi. Tellimuskoolitust korraldades kohandame koolituse vastavalt kliendi ettevõtte konkreetsetele vajadustele ja nõudmistele.

Team work
Meie teenuste hulka kuuluvad:
  • Töösuhte vormi valik, töölepingud ja ametijuhendid

  • Töösuhetealase dokumentatsiooni audit

  • Konsultatsioonilepingud

  • Töölepingute lõpetamine (sh kollektiivne lõpetamine) ning muutuste läbiviimine tööjõu struktuuris

  • Töölepingute üleminek ettevõtte ühinemise ja omandamise korral

  • Töökorralduse reeglid, tööohutus- ja töötervishoiureeglid

  • Juhtorgani liikmete lepingud

  • Motivatsiooniprogrammid (optsioonid)

  • Töövaidlused

  • Koolitused

Võta meiega ühendust

Kristi Relvik

E-mail: kristi@murula.legal

Telefon: +372 523 5394

Maris Tekkel

E-mail: maris@murula.legal

Telefon: +372 510 3532

bottom of page