KRISTI RELVIK

| Ärinõustamine | Töösuhted | Vaidlused

Kristi on töötanud õigusvaldkonnas alates aastast 1998, Advokatuuri liige on ta aastast 2012.

Kristi on spetsialiseerunud tööõigusele. Ta on aastate jooksul nõustanud ja esindanud tööandjaid erinevates tööõiguse valdkondades, muuhulgas töölepingute sõlmimise ja lõpetamise, värbamise, tööajaarvestuse, töö tasustamise, kollektiivlepingute, tööohutuse ning andmekaitse küsimustes.

Kristi on läbi viinud mitmeid tööõiguse auditeid, sh ettevõtte personalidokumentatsiooni ja -protsesside seadusandlusele vastavuse hindamisi ISO sertifitseerimisprotsessis. 

Kristi tunneb hästi personalivaldkonna spetsiifikat ka tööandja vaatenurgast, kuna ta on töötanud pikaaegselt personalijuht-juristina AS-s Leibur.

Lisaks tööõigusele nõustab Kristi kliente äri- ja lepinguõiguses ning maksejõuetusmenetluse valdkonnas. Mitmeid aastaid on Kristi tegutsenud pankrotihaldurina.

Karjäär

2019 – Vandeadvokaat, partner

Murula Advokaadibüroo

2015-2019 – Vandeadvokaat,

Advokaadibüroo Kristi Relvik

2012-2015 – Advokaat, Vandeadvokaat

Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene

1998-2011 – Personalijuht, Jurist

AS Leibur

Haridus

Tartu Ülikool, Majandusteaduskond

Tartu Ülikool, Õigusinstituut, õigusteadus

Kontakt

eesti, inglise

Turu plats 7-3, Rakvere, Eesti

info@murula.legal

510 3532​

  • Facebook Clean