top of page

KINNISVARA

| Ehitus

Mõistame, et edukad kinnisvara – ja ehitusprojektid eeldavad põhjalikke teadmisi nii valdkonda reguleerivates juriidilistes- kui majanduslikes küsimustes.

 

Nõustame kliente planeerimismenetluses ja  ehitusprotsessi kõikides etappides, sealhulgas lubade ja kooskõlastuste hankimisel, suhtluses kohaliku omavalitsuse ja teiste ametiasutustega ning erireeglite kohaldamisel (sh keskkonnaõiguse küsimustes, avaliku- ja erasektori koostöö (PPP) reeglid jne)

Esindame kliente ka ehitustööde riigihangetega seotud vaidlustes.

Lisaks omavad meie advokaadid laialdast kogemust igat liiki kinnisvaraga seotud tehingutes, sealhulgas tehingutes, mis hõlmavad kinnisvara omandamist, pangafinantseeringuid, koormatisi (sh hüpoteegid või servituudid), kaasomandiõigust ning üüri- ja rendisuhteid. Nõustame ka korteriühistuid nende igapäevase tegevuse korraldamises ning vaidlustes korteriühistuliikmetega.

Glass Ceiling
Meie teenuste hulka kuuluvad:
 • Ehitustöövõtulepingud, projekteerimislepingud

 • Lubade ja kooskõlastuste hankimise ja planeerimise protsess,haldusmenetlus

 • Lepingud hankijatega, alltöövõtjatega

 • Riigihanked

 • Era- ja avaliku sektori koostööprojektid

 • Kinnisvaratehingud

 • Kaasomandi küsimused (sh kaasomanikevahelised kokkulepped, kaasomandi jagamine)

 • Piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigusÜüri- ja rendilepingud

 • Finantseerimine ja tagatised (hüpoteegid, finantstagatised, garantiid)

 • Kinnisvaratehingute ja ehitusega seotud vaidlused

 • Korteriühistute nõustamine

Võta meiega ühendust

Maris Tekkel

E-mail: maris@murula.legal

Telefon: +372 510 3532

bottom of page