top of page

Esmaspäeva hommik kontoris


Created by Murula.legal


HEA TEADA:

  • Töölt põhjuseta puudumine on töökohustuste rikkumine.

  • Reeglina ei ole esmakordne puudumine nii tõsine rikkumine, mis õigustaks töölepingu ülesütlemist.

  • Töökohustuste rikkumisel on tööandjal õigus teha töötajale hoiatus.

  • Hoiatuse eesmärk on anda töötajale võimalus oma käitumist parandada ja tähtaeg tööle tulemiseks.

  • Hoiatuses tuleb töötajale teada anda, et selline töökohustuse rikkumine ei ole lubatud ja võib tuua kaasa töölepingu ülesütlemise.

  • Kui töötaja hoiatusest hoolimata tööle ei tule, on tööandjal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda.

  • Hoiatus võib olla suuline, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kiri, sms) või kirjalik.

  • Tööandja peab olema vaidluse korral suuteline tõendama, et hoiatus on töötajale tehtud (seega vältida suulist hoiatamist).

 

Tööõiguse asjades aitavad Teid meie tööõiguse spetsialistid Kristi Relvik ja Maris Tekkel.

219 views

Commenti


Kõik artiklid
bottom of page