Esmaspäeva hommik kontoris


Created by Murula.legal


HEA TEADA:

  • Töölt põhjuseta puudumine on töökohustuste rikkumine.

  • Reeglina ei ole esmakordne puudumine nii tõsine rikkumine, mis õigustaks töölepingu ülesütlemist.

  • Töökohustuste rikkumisel on tööandjal õigus teha töötajale hoiatus.

  • Hoiatuse eesmärk on anda töötajale võimalus oma käitumist parandada ja tähtaeg tööle tulemiseks.

  • Hoiatuses tuleb töötajale teada anda, et selline töökohustuse rikkumine ei ole lubatud ja võib tuua kaasa töölepingu ülesütlemise.

  • Kui töötaja hoiatusest hoolimata tööle ei tule, on tööandjal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda.

  • Hoiatus võib olla suuline, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kiri, sms) või kirjalik.

  • Tööandja peab olema vaidluse korral suuteline tõendama, et hoiatus on töötajale tehtud (seega vältida suulist hoiatamist).

Tööõiguse asjades aitavad Teid meie tööõiguse spetsialistid Kristi Relvik ja Maris Tekkel.

0 views

Turu plats 7-3, Rakvere, Eesti

info@murula.legal

510 3532​

  • Facebook Clean