top of page

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja

Edastame Lääne-Virumaa ettevõtjatele alloleva Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt saadetud informatsiooni, mis võib aidata praegusel muutlikul ajal võtta vastu ärilisi otsuseid. Käesolev teade on kantud parimast soovist aidata kaasa Lääne-Virumaa ettevõtete käekäigule.

 • 16.03.2020 ja 17.03.2020 toimus Majandus ja Kommunikatsiooni Ministeeriumis (MKM) webinar "Koroona Kriisiabi Keskkond tööstusele", mille stenogrammid on lisatud (vt ka küsimused ja vastused). PS kollasega on märgitud küsimused, millele webinari toimumise ajal vastuseid polnud.

 • Järgmine operatiivne MKM webinar toimub täna, 18.03 kl 15:30, kus osalevad ka Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Oma osalemissoovist palun teatada e-mailile anu.kull@mkm.ee.

 • Riik valmistub majandust laenuga toetama. 14.03, Rahandusministeerium

 • Rahandusministeeriumi Juhised riigihangete kohta seoses eriolukorraga ja selle tagajärgedega.

 • Töötukassa avas ajutiste tööde keskkonna, mille kaudu on võimalik kaasata täiendavat tööjõudu või suunata olemasolevaid ettevõttes rakenduse jäänud töötajaid muudele ajutistele töödele.

 • Kuigi riiklik ettevõtluse tugimeetmete pakett on veel valitsuse poolt vastu võtmata, siis eelinfo põhjal on arvestatud meetmete väljatöötamisel SA Kredexi rolli suurendamisega nõudlusšoki leevendamisel ja ettevõtete käibe vähenemisest tingitud likviidsusprobleemide lahendamisel. Plaan on suurendada SA Kredex võimalusi ja koostööd pankadega. Antud meetme menetlemise maakondlikuks partneriks on SA Lääne-Viru Arenduskeskus.

 • MKM vähendab kaubandustegevusega seotud halduskoormust ja saatis kooskõlastamisele kaubandustegevuse seaduse (KaubtS) kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu.

 • Saamaks operatiivset ülevaadet ettevõtluse valukohtadest keerukatel aegadel, on valmimisel veebipõhine keskkond, kuhu ettevõtjad saavad esitada oma eriolukorra tõttu tekkinud äritegevuse takistusi ja probleeme. Need süstematiseeritakse ja vahendatakse MKM-le. Eelmainitu tegevuse koordinaatoriks ja ettevõtjatelt teabe kogujaks ning vahendajaks Lääne-Viru maakonnas, on SA Lääne-Viru Arenduskeskus.

 • Seoses Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga ja viirusnakkuse ohuga on Arenduskeskus sunnitud edasi lükkama

 1. Maakondlike Arenduskeskuste poolt kavandatud messikülastused.

 2. Arenduskeskus on muutnud töökorda. Kahjuks ei toimu vastuvõttu olukorra leevendumiseni Arenduskeskuse Rakvere kontoris, kuid ollakse valmis teenindama kõiki kliente telefoni või e-kirja teel. Hetkel on edasi lükatud lähiajale planeeritud sündmused ning jooksvalt teavitatakse, millal ja kuidas koolitused, seminarid ja muud kogunemised toimuvad. Arenduskeskuses on tarvitusele võetud kõik Terviseameti soovitatud ettevaatusabinõud viiruse leviku piiramiseks.


 

Murula Advokaadibüroo advokaadid on valmis ettevõtjaid aitama tekkinud juriidilistes küsimustes:

 • tööandja õigused ja võimalused töömahu vähenemisel või äritegevuse peatumisel

 • lepingusuhted, force majeure klauslid

 • üürisuhted

 • tööhõive teemad arvestades riigi leevendusmeetmeid

Palun kontakteeruge meiega e-maili teel info@murula.legal või helistades 5108796.

137 views

Commenti


Kõik artiklid
bottom of page