top of page

TÄHTAJALINE TÖÖLEPING

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida mõjuval põhjusel ajutise töö tegemiseks. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige töömahu ajutine suurenemine, hooajatöö tegemine, äraoleva töötaja asendamine, renditöö. Tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjus tuleb töölepingus välja tuua. Tähtajalise töölepingu sõlmimise näited:

1. Kui restoran vajab
suvehooajaks lisatööjõudu

2. Kui ettevõtja vajab sügisel
õunakorjajaid

3. Kui asendada on vaja lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni 5 aastaks. Ajutiselt äraoleva töötaja
asendamise ajaks võib tähtajalise töölepingu sõlmida asendamise perioodiks.

Kui tähtajaline tööleping on sõlmitud pikemaks ajaks kui 8 kuud, võib katseaja pikkus olla 4 kuud. Kuni 8 kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu korral ei või katseaeg olla pikem kui pool lepingu kestusest. Näiteks 4-kuulise töölepingu korral ei või katseaeg ületada 2 kuud.

Samalaadse töö tegemiseks saab tähtajalist töölepingut  pikendada järjestikku kaks korda või üks kord viie aasta jooksul, muul juhul loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks. Tähtajaliste töölepingute sõlmimine loetakse järjestikuseks, kui ühe töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud. Näiteks, töölepingute sõlmimine ei ole järjestikune, kui töötaja töötab ühe lepingu alusel septembris ja teise lepingu alusel järgmise aasta jaanuaris.

Pane tähele: Kui tööleping on sõlmitud tähtajalisena ja tekib vajadus tähtajalise lepingu alusel töötav isik koondada, peab tööandja maksma töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Hüvitist ei maksta, kui tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu.

 

 

TÖÖLEPING

tähtajaline

150 EUR

Täiendav info ja nõustamine

E-mail: murula@murula.legal

Telefon: +372 510 8796

Töölepingu näidis on koostatud kasutamiseks tähtajalise töösuhte ja lihtsama töö korral. Lepingus ei ole reguleeritud saladuse hoidmise kohustust, konkurentsikeeldu, autoriõiguseid, lisatasu maksmist; lepingus eeldatakse, et töötajale ei kohaldata kollektiivlepingut. Töölepingu näidis ei ole kohandatud kliendi konkreetsete vajadustega, näidiste kasutamisel tuleb selle sisu kohandada vastavalt tegelikele asjaoludele ning vajadusel konsulteerida juristiga.

bottom of page