top of page

ÄRINÕUSTAMINE

| Äriõigus | Tehingud | Lepingud

Meie advokaatide teadmised ühinguõiguse printsiipidest, valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ning nende praktilisest mõjust äriühingu toimimisele loovad väärtust nii ettevõtte omanikele, juhtidele, investoritele kui ka töötajatele.

Pakume oma klientidele strateegiliste otsuste tegemisel praktilisi ja äriliselt põhjendatud lahendusi, mis lisaks seadusandlusest tulenevatele aspektidele arvestavad ka äriloogika ning äriühingu üldiste eesmärkidega.

 

Panustame kliendisuhetes pikaajalisele koostööle, kuna usume, et olles igapäevaselt kliendi äritegevusega kursis, suudame pakkuda veelgi efektiivsemat õigusteenust ning töötada välja lahendused, mis aitavad ennetada võimalike õiguslike probleeme ja minimeerida riske.

business-consulting.jpg
Meie teenuste hulka kuuluvad:
  • Õige äriühingu vormi valik, ühisettevõtlus, investorite osalus

  • Ühingu põhikiri ja muud alusdokumendid

  • Ühingujuhtimise dokumendid (koosoleku otsused, protokollid, juhatuse ja nõukogu dokumendid)

  • Ühingu kapitaliga seotud küsimused (osaluste jagamine, ümberkorraldamine, kapitali suurendamine ja vähendamine, investeeringute kaasamine)

  • Investeeringute struktureerimine (finantseeringute kaasamine, investeeringute planeerimine, maksualased küsimused, investeeringute väljamaksed, vara jaotamise ja haldamise küsimused)

  • Osanikevahelised suhted (osanikelepingud, osanike sisenemise ja väljumise tingimused)

  • Ühingute ümberkorraldamised (ühinemised, jagunemised, omandamised)

  • Lubade/litsentside taotlused ja registrimuudatused

  • Ärilised suhted koostööpartneritega (ostu-müügitehingud, tarnelepingud, agendilepingud, koostöölepingud, töövõtulepingud jm)

  • Nõustamine läbirääkimistes ja otsuste tegemisel (tehingute riski analüüs)

Võta meiega ühendust

Inga Murula-Riim

E-mail: inga@murula.legal

Telefon: +372 510 8796

Kristi Relvik

E-mail: kristi@murula.legal

Telefon: +372 523 5394

bottom of page