top of page

PERESUHTED

| Pärimine

Omame pikaajalist kogemust perekonna- ja pärimisõiguslike vaidluste lahendamisel. Mõistame, et tegemist on kliendi jaoks tihtipeale väga isiklike ja emotsionaalsete teemadega, mis vajavad igal konkreetsel juhul personaalset lähenemist, kompromissi otsimist ning vajadusel ka poolte lepitamist.    

familypic.jpg
Meie teenuste hulka kuuluvad:
  • Abieluvaralepingud, vabaabielus olevat kaaslaste varaliste suhete reguleerimine

  • Vara haldamise ning ühisvara jagamise kokkulepped

  • Hooldusõiguse teostamine alaealise lapse üle, suhtluskorra kokkulepped, ülalpidamiskohustuse täitmine (elatis)

  • Nõustamine testamendi ja pärimislepingute koostamisel

  • Asjaajamine notarite, ametiasutuste, pärandvaraga seotud isikutega

  • Kohtuvaidlused pere- ja pärimisasjades

Võta meiega ühendust

Maris Tekkel

E-mail: maris@murula.legal

Telefon: +372 510 3532

bottom of page