top of page

VAIDLUSED

| Kohtuvaidlused | Läbirääkimised

Vaidluse korral jõutakse poolte jaoks parima lahenduseni tihtipeale väljaspool kohtusaali. Töötame välja kliendi parimast huvist lähtuvad lahendused, et kohtumenetlust vältida ning nõustame ja esindame klienti kompromissiläbirääkimiste pidamisel.

 

Olukorras, kus vaidluste kohtuväline lahendamine ei ole andnud tulemust, esindame kliente kohtus (tsiviil- ja halduskohtus) ning kohtueelsetes vaidlusorganites (sh töövaidluskomisjon, riigihangete vaidlustuskomisjon jne).

 

Kliendi edukaks esindamiseks kohtuvaidlustes omavad meie advokaadid lisaks põhjalikele teadmistele materiaalõiguses ka vajalike teadmisi menetlusõiguses, mis võimaldavad neil valida kliendi huvide ja õiguste kaitsmiseks ning kliendi positsiooni tugevdamiseks parimad võimalikud vahendid ja strateegiad.

Justice Scale
Meie teenuste hulka kuuluvad:

Esindamine tsiviilkohtumenetluses sh:

 • Lepinguvaidlused

 • Ettevõtlusega seotud vaidlused

 • Ühinguõiguslikud vaidlused

 • Töösuhetega seotud vaidlused

 • Ehitusvaidlused

 • Intellektuaalse omandiga seotud vaidlused

 • Juhtorgani liikmete vastutus

 • Aktsionäride õigused, vähemusaktsionäride kaitse

 • Peresuhted (vaidlused hooldusõiguse jagamise üle, ülalpidamisnõuded, ühisvara jagamine, abielu lahutamine) Pärimisvaidlused (pärijatevahelised vaidlused pärandvara jagamisel)

 • Esindamine tsiviilkohtumenetluses;

 • Esindamine halduskohtumenetluses (sh haldusakti vaidlustamine haldusorganis);

 • Esindamine kohtueelsetes vaidlusorganites (töövaidluskomisjon, tarbijakaebuste komisjon, riigihangete vaidlustuskomisjon jms);

 • Eaidluste kohtueelne ja-väline menetlus, sh kompromiss läbirääkimised

 • Täitemenetlus

Võta meiega ühendust

Kristi Relvik

E-mail: kristi@murula.legal

Telefon: +372 523 5394

Maris Tekkel

E-mail: maris@murula.legal

Telefon: +372 510 3532

bottom of page