top of page

DOKUMENDID 

| Töösuhted | Müük | Nõudekirjad

Meie advokaatide teadmised ühinguõiguse printsiipidest, valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ning nende praktilisest mõjust äriühingu toimimisele loovad väärtust nii ettevõtte omanikele, juhtidele, investoritele kui ka töötajatele.

Pakume oma klientidele strateegiliste otsuste tegemisel praktilisi ja äriliselt põhjendatud lahendusi, mis lisaks seadusandlusest tulenevatele aspektidele arvestavad ka äriloogika ning äriühingu üldiste eesmärkidega.

 

Panustame kliendisuhetes pikaajalisele koostööle, kuna usume, et olles igapäevaselt kliendi äritegevusega kursis, suudame pakkuda veelgi efektiivsemat õigusteenust ning töötada välja lahendused, mis aitavad ennetada võimalike õiguslike probleeme ja minimeerida riske.

 

 

TÖÖLEPING

tähtajaline

 

 

TÖÖLEPING

tähtajaline

 

 

TÖÖLEPING

tähtajaline

 

 

TÖÖLEPING

tähtajaline

 

 

TÖÖLEPING

tähtajaline

 

 

TÖÖLEPING

tähtajaline

Võta meiega ühendust

E-mail: murula@murula.legal

Telefon: +372 510 8796

bottom of page